Fv 42 Eiken feriesenter - Tveitosen, GS-veg

Det er bygget 1900 meter ny gang- og sykkelveg, som binder sammen to eksisterende gang- og sykkelveger i Eiken i Hægebostad kommune.  

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Foto av nyåpnet gang- og sykkelveg mellom Eiken feriesenter og Tveitosen, med syklister - Klikk for stort bildeFv 42 GS Eiken feriesenter - Tveitosen, syklister Lasse Moen Sørensen

Prosjektet har forlenget eksisterende gang- og sykkelveg fra skolen og sydover frem til Eiken feriesenter, hvor det var etablert gang- og sykkelveg videre sørover. Etablering binder dermed sammen store deler av bygda Eiken for myke trafikanter. Gang- og sykkelvegen kan bidra til økt fortetting og utvikling av bygda, slik at den styrkes som et senter i området.

Gang- og sykkelvegen er omtrent 1900 meter lang. Det er arbeidet frem en løsning med lokale tilpasninger for å unngå en fordyrende omlegging av fylkesvegen på strekningen samtidig som trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende som skal bruke anlegget er ivaretatt.

Fv. 42 gjennom Eiken er både lokalveg og skoleveg, og tiltaket er derfor en betydelig forbedring av muligheten til å ferdes trafikksikkert uten bil, slik at det også vil ha en positiv folkehelseeffekt.
Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise og ble åpnet for trafikk sommeren 2021.

Veg: fv. 42
Fase: Åpnet
Kommune: Hægebostad
​​​​​​