Fv 42 Hovland - Lislevatn

Det er gjennomført strekningsvis utbedring av vegen mellom Hovland og Lislevatn.

Foto med utsnitt av fv. 42 mellom Hovland og Lislevann, etter utbedring - Klikk for stort bildeFv 42 Hovland - Lislevann Lasse Moen Sørensen

På Fv 42 er det gjennomført et større utbedringsprosjekt mellom Hovland og Lislevatn i Evje kommune. 

Tiltaket ble helt ferdigstilt sommeren 2020.