Fv. 42 Skeie, GS-veg

Bygging av ca. 150 meter gang- og sykkelveg på Skeie i Hægebostad. 

Foto av området før prosjektet startet. Fv.42 der gang- og sykkelvegen slutter sør for Eiken - Klikk for stort bildeFv.42 GS-veg mot Slurpestøl Lasse Moen Sørensen

Eksisterende gang- og sykkelveg er forlenget frem til avkjørsel mot Slurpestøl, for å få en mer hensiktig avslutning. Prosjektet har samtidig tilrettelagt for videre utbygging mot søndre Skeie.  

Prosjektet ses delvis i sammenheng med den nybygde gang- og sykkelvegen mellom Eiken feriesenter og Tveitosen, og bidrar sammen med denne til et tryggere og mer forutsigbart tilbud for myke trafikanter i bygda. Den ekstra forlengelsen bidrar til en ytterligere styrking og utvikling av senterfunksjonen til bygda Eiken. 

Foreløpig har ikke utbygger av området på søndre Skeie fått på plass finansiering for resterende GS-veg mot området, som er et krav for å få bygget ut området.
Med fylkeskommunens tiltak er det imidlertid lagt godt til rette for slik utbygging, samtidig som dagens uheldige avslutning av gang- og sykkelvegen, midt i en bakke, fjernes.  

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv.42
Fase: Åpnet
Kommune: Hægebostad
Trafikkmengde: 1.300 ÅDT, 9% tungtransport