Fv 421 Fiane - Nygård

Det er bygget gang- og sykkelveg, samt rundkjøring på Fiane i Tvedestrand kommune. 

Illustasjonsfoto. Rundkjøring og gang- og sykkelveg på Fiane under bygging. - Klikk for stort bildeFv 421 Fiane - Nygård under bygging Lasse Moen Sørensen

Det er etablert rundkjøring og gjort andre vegarbeider i og rundt kryss mellom fv. 415 til Åmli og gamle E18, nå fv. 421, ved Fiane. Prosjektet henger sammen med byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og ble finansiert av Nye Veier AS, men bygget av Agder fylkeskommune, som følge av at gamle E18 har blitt fylkesveg.

Nye Veier har bygget ny fylkesveg og gang- og sykkelveg mellom Grenstøl og Fiane. Den manglende gang- og sykkelvegen mellom Fianekrysset og Nygård ble etablert av dette prosjektet.

Statens vegvesen finansierte samtidig en forlengelse av gang- og sykkelvegen forbi Cirkle K, som en del av deres ansvar for å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg i området. Dette innebærer at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveg fra Arendal til Tvedestrand langs fv. 421.

Arbeidet ble i hovedsak ferdig i 2021, mens forlengelsen av gang- og sykkelvegen forbi Cirkle K, samt asfalt-slitelag, ble ferdigstilt våren 2022. 

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 421
Fase: Åpnet
Kommune: Tvedestrand