Fv 460 Rødberg - Snik, GS-veg

Det er etablert 900 meter gang- og sykkelveg langs Fv 460 på vegen ut mot Lindesnes fyr i Lindesnes kommune.

Foto av nyåpnet gang- og sykkelveg på fv. 460 mellom Rødberg og Snik - Klikk for stort bilde460 GS Rødberg - Snik Lasse Moen Sørensen

Gang- og sykkelvegen kobler tettstedet Snik sammen med Vigeland sentrum, slik at det er etablert et gjennomgående tilbud for myke trafikanter på hele strekningen frem til 50-sonen på Snik. Sør for området skal utbygger av nytt boligområde etablere gang- og sykkelveg som rekkefølgekrav. 

Det har vært jobbet lenge med å optimalisere prosjektet og redusere kostnadene mest mulig, samt for å håndtere skredutfordringer på strekningen.
Sammen med prosjektet la Lindesnes kommune vann- og avløpsledninger i grunnen. 

Gang- og sykkelvegen ble markert åpnet 1.juli 2020. 

I ettertid har det vært utført supplerende skredsikring i området. 

 

Foto av fv 460 før gang- og sykkelveg ble etablert - Klikk for stort bildeFv 460 Rødberg - Snik før GS-veg ble etablert Lasse Moen Sørensen