Fv 461 Vatneli - Kilen, GS

Bygging av gang- og sykkelveg mellom Vatneli og Kilen i tidligere Songdalen kommune. 

Foto av nyåpnet gang- og sykkeveg på fv. 461 mellom Vatneli og Kilen. - Klikk for stort bildeFv 461 GS Vatneli - Kilen Lasse Moen Sørensen

Det er bygget gang- og sykkelveg mellom boligfeltet på Vatneli og tettstedet Kilen. Prosjektet ble åpnet høsten 2019, og det økonomiske sluttoppgjøret ferdigstilt i 2020.