Fv 461 Vatneli - Kilen, GS

Bygging av gang- og sykkelveg mellom Vatneli og Kilen i tidligere Songdalen kommune. 

 

Fv 461 Vatneli - Kilen Lasse Moen Sørensen  

Det er bygget gang- og sykkelveg mellom boligfeltet på Vatneli og tettstedet Kilen. Prosjektet ble åpnet høsten 2019, og det økonomiske sluttoppgjøret ferdigstilt i 2020. 

Til toppen