Fv 469 og 4128 fergeleier Hidra og Andabeløy

Oppgradering av ferjeleier til gjeldende standardkrav, samt tilpasning til elektriske ferjer i Flekkefjord kommune

Foto oversiktsbilde av Lauvnes ferjekai etter utbedring, sett fra Hidraferja - Klikk for stort bildeLauvnes ferjekai Lasse Moen Sørensen

   

Høsten 2022 blir det utført arbeid på fergeleiet på Launes på Hidra. 

Ferjeleiene som er tilknyttet Hidrasambandet og Andabeløysambandet har lenge hatt et behov for modernisering og utbedring i følge med oppdaterte krav til materiell, samt som følge av lang tids bruk. Sambandene har blitt elektrifisert, noe som har krevd ytterligere tilpasninger av ferjeleiene for å kunne opprettholde trafikk og regularitet. 

Ferjekaiene ble i 2021 oppgradert i henhold til dagens standardkrav, og forlenget der det var behov for dette.  Det ble også etablert sidestøtter, dykdalber, slik at ferjeleiene ble tryggere og enklere å trafikkere. Dette bidrar også til å redusere ferjenes energibruk ved landligge. 

 

Kart over Kvellandstrand. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

  

Veg: fv. 469 (Hidra)
Fase: Ferdigstilt
Kommune: Flekkefjord
Trafikkmengde: 350 ÅDT, 6% tungtransport

Veg: fv. 4128 (Andabeløy)
Fase: Ferdigstilt
Kommune: Flekkefjord
Trafikkmengde: 50 ÅDT, 4% tungtransport