Fv 804 Fedåna bru

Ny Fedåna bru måtte bygges etter at den forrige ble ødelagt av flommen under stormen Synne.

Foto av nyåpnet fv. 804 Fedåna bru, sett oppstrøms fra siden.  - Klikk for stort bildeFv 804 Fedåna bru Lasse Moen Sørensen

Det er etablert ny enfelts bru over Fedåna, med god tilrettelegging for myke trafikanter. Brua har fått en utforming som gjør det mulig å se motgående trafikk, og lysåpningen er gjort så stor som mulig for å hindre at brua bidrar til oppstuing av vann ved fremtidige flommer. 

Brua er ferdigstilt og ble åpnet i 2019, mens arbeidet ble endelig sluttført i 2020. 

Veg: fv. 4160 (804)
Fase: Åpnet
Kommune: Kvinesdal
Trafikkmengde: 900 ÅDT, 10% tungtransport