Fv.3600 GS-veg Fjæreveien, mellom Kryssen og Egra

Det er vedtatt bygging av manglende gang- og sykkelveg på strekningen mellom Kryssen og Egra, i samarbeid med Grimstad kommune. 

Fv.3600 GS Fjæreveien mellom Kryssen og Egra. Foto.  - Klikk for stort bildeFv.3600 Fjæreveien mellom Kryssen og Egra Lasse Moen Sørensen   

Prosjektet vil binde sammen eksisterende GS-anlegg og fjerne en missing link i området, slik at myke trafikanter får betydelig bedre forhold med trafikksikker infrastruktur på strekningen. Vegen er også hovedveg for trafikk til lysløypa på Dømmesmoen, og til Fjæreheia.

Reguleringsplan ble vedtatt av kommunen i 2021. Det må sikres at kommunen har gjort avklaring opp mot alle grunneiere som vil bli berørt.

Kostnad er foreløpig beregnet til 8 mill. kr. Vedtak om bygging forutsetter at intensjonen om 50/50-fordeling av kostnader med Grimstad kommune, som lå til grunn for at tiltaket var prioritert i Handlingsprogram 2017-2024 for Aust-Agder fylkeskommune opprettholdes.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, samfinansiering, skoleveg, sykkelby, trafikksikkerhet, missing link, bærekraftig transportvalg

Kartlenke for prosjektet

 

Veg Fv 3600
Fase Planlegging
Kommune Grimstad
ÅDT 2350, 7% tungtransport
Til toppen