Fv. 3694 utbedring mellom Sandåkerbrua og fv. 418

Det er gjennomført utbedring av strekningen for å sikre bedre kvalitet på fv. 3694 i området. 

Fv. 3694 Auslandsveien, mot Sandåker. Strekningen er ikke utbedret på bildet. Foto.  - Klikk for stort bildeFv. 3694 Auslandsveien Lasse Moen Sørensen

Det er de senere årene gjort en del tiltak på fv. 3690, men strekningen mellom Sandåkerbrua og fv. 418 var frem til nylig ikke prioritert. Det var stort behov for utbedring og masseutskifting som følge av betydelig sig i vegbanen, noe som medførte dype hjulspor, hull og forsenkninger.

Det går skolebuss og tømmertransporter på strekningen, ettersom jernbaneundergangene er til hinder for at den nærliggende fv. 3682 kan fungere som alternativ rute for slik transport.

Tungtransporten har medført at forfallet på strekningen eskalerte. Det betydelige siget i vegbanen ga fremkommelighetsutfordringer og gjorde vinterdriften krevende.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fremkommelighet, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, ivareta vegkapital

Kartlenke for prosjektområdet

Veg: fv. 3690
Fase: Ferdigstilt
Kommune: Gjerstad
Trafikkmengde:  450 ÅDT, 10% tungtransport