Fv 3804 Ose bru

Det skal bygges ny bru over Otra ved Ose i Bygland. 

Foto av Ose bru, med skilt som varsler vektbegrensning - Klikk for stort bildeFv. 3804 Ose bru Lasse Moen Sørensen

 

Ose bru er en gammel, en-felts bru som kun er godkjent for trafikk av kjøretøy med totalvekt opp til 6 tonn. Det er begrenset trafikk på strekningen, men den er omkjøringsveg for rv.9 og brua er en flaskehals i slike sammenhenger, samt for større kjøretøy som søppelbil, melkebil, transport til industri, jordbruk og skogbruk.

Fylkestinget har etter dialog med kommunene i Setesdal vedtatt å finansiere brua med omdisponering av konsesjonskraftmidler avsatt til utbedring av rv. 9.

Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, flaskehals, næringstrafikk, omkjøringsveg og forutsigbar fremkommelighet

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 3804
Fase: Planlegging
Kommune: Bygland
Trafikkmengde: 200 ÅDT, 10% tungtransport