Fv 401 x 494 Høvågveien x Dvergsnesveien

Det skal bygges rundkjøring i kryss mellom Høvågveien og Dvergsnesveien i Kristiansand kommune. Prosjektet gjennomføres av utbyggere i området, med tilskudd fra fylkeskommunen.  

Foto. Kryssområde Høvågveien x Dvergsnesveien - Klikk for stort bildeFv.401 x 494 Høvågveien x Dvergsnesveien Lasse Moen Sørensen   

Krysset mellom Høvågveien og Dvergsnesveien er krevende, både som følge av trafikkmengden, retning på hovedtrafikkstrømmen og omgivelsene. Samlet skaper dette en god del farlige hendelser, og krysset har i lang tid vært ønsket utbedret.

Bygging av rundkjøring er viktig for trafikkavviklingen og avgjørende for videre utvikling av området, ettersom flere utbyggere har krav om å løse denne utfordringen. Tre utbyggere, som alle er bundet av rekkefølgekrav, har gått sammen om å delfinansiere tiltaket. Denne avtalen forutsetter et bidrag på 10 mill. kr fra fylkeskommunen. Totalkostnad for prosjektet er beregnet til om lag 50 mill. kr, der alle øvrige kostnader dekkes av de aktuelle utbyggerne.

Gjennomføring av tiltaket er planlagt etter at prosjektene på Varoddbrua og i Haumyrheitunnelen er ferdigstilt, for å ikke forverre den allerede krevende trafikale situasjonen ytterligere i byggefasen. 

Finansiering: 10 mill. fra AFK, resterende kostnader dekkes av private utbyggere.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: samfinansiering, trafikkavvikling, høy ÅDT, trafikksikkerhet, tilrettelegge for videre utvikling

Kartlenke til prosjektet

 

Veg Fv 401 og 494
Fase Planlegging
Kommune Kristiansand
ÅDT 12.850, 5% tungtransport
Til toppen