Fv 4150 Løgane bru

Løgane bru er ei trepælebru mellom Loia og Grisefjorden i Flekkefjord kommune. 

Foto av fylkeveg 4150 Løgane bru - Klikk for stort bildeFv. 4150 Løgane bru Lasse Moen Sørensen

 

Løgane bru er ei eldre bru som står på trepåler i vannet. Tilstanden på brua gjør at det er behov for omfattende renovering, eventuelt nybygging. Brua er eneste adkomst til bolig- og næringsområdet på vestsiden av elva, noe som vil gjøre det krevende å finne løsninger for omkjøring i byggeperioden. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fv.42, trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, næringstrafikk, hele Agder i bruk

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 4150
Fase: Planlegging
Kommune: Flekkefjord
Trafikkmengde: 225 ÅDT, 10% tungtransport