Fv. 416 oppgradering mot Vegårshei

Det er inngått en opsjonsavtale mellom fylkeskommunen, Nye Veier AS og Vegårshei kommune om midler for oppgradering av fv. 416, som kompensasjon for ulemper knyttet til bygging av ny E18. 

Illustrasjonsbilde av smal parsell på fv. 416.  - Klikk for stort bildeFv.416 mot Vegårshei Lasse Moen Sørensen

Strekningen mellom ny E18 og fv. 414 er planlagt gjennomgått med fokus på blant annet sideterreng og rekkverk, tiltak som vil gi stor effekt for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Denne typen tiltak har også høyt fokus i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.

Tiltakene kan gjennomføres uavhengig av fremdrift på prosjekt med ny E18, men ettersom rammen for avtalen med Nye Veier forutsetter bygging av E18 etter opprinnelig plan, avventer fylkeskommunen foreløpig videre fremdrift på prosjektet. 

Fylkeskommunens forpliktelse på 20 mill. kroner er tenkt løst med strekningsvise tiltak, i en kombinasjon mellom drift- og vedlikeholdstiltak og investeringstiltak i løpet av perioden. Investeringsrammen suppleres med 20 mill. kroner fra Nye Veier, som samlet vil gi en betydelig oppgradering av strekningen dersom avtalen realiseres.

Prosjektet avventer resultatet av Nye Veiers prosess knyttet til plassering av ny E18 før det avklares videre aktivitet. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: forutsigbar fremkommelighet, samfinansiering, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, strekningsvis utbedring

Kartlenke for prosjektet

Veg: fv. 416
Fase: Planlegging avventes
Kommune: Vegårshei
Trafikkmengde, ÅDT: 450, 10% tungtransport

Til toppen