Fv 42 Strømsbusletta, GS-veg

Det bygges ca. 200 meter gang- og sykkelveg som vil koble sammen eksisterende infrastruktur i området. 

 

Fv. 42 Strømsbusletta i Arendal. Foto. - Klikk for stort bildeFv 42 Arendal GS Strømsbusletta 3 Lasse Moen Sørensen  Området rundt fv. 42 Strømsbusletta i Arendal har vært gjenstand for omfattende utvikling de siste årene, og det er etablert gode forhold for gående og syklende. Mellom de to rundkjøringene er derimot forholdene for myke trafikanter dårlige, og store deler av arealene er preget av at arealene har mange ulike funksjoner i tillegg til mange og store avkjørsler. Prosjektet skal rydde opp i dette, og etablere gode og trygge løsninger tilpasset de myke trafikantene i området. 

Det er stor trafikk på strekningen og stort potensiale for å få flere trafikanter over på gange og sykkel. 

Prosjektet finansieres med midler fra tiltakspakken for koronapandemien, samt med fylkeskommunens sykkelbymidler.

Prosjektet har byggestart i uke 10, og vil foregå frem til juni 2022.

Kartlenke for prosjektet

Veg Fv 42
Fase Byggefase
Kommune Arendal
ÅDT 12.950, 8% tungtransport
Til toppen