Fv 42 Strømsbusletta, GS-veg

Det er bygget ca. 200 meter gang- og sykkelveg som kobler sammen eksisterende infrastruktur for myke trafikanter i området. 

 

Foto av ny gang- og sykkelveg langs fv. 42 Strømsbusletta etter åpning - Klikk for stort bildeFv. 42 GS Strømsbusletta Lasse Moen Sørensen

Området rundt fv. 42 Strømsbusletta i Arendal har vært gjenstand for omfattende utvikling de siste årene, og det er etablert gode forhold for gående og syklende. Mellom de to rundkjøringene var derimot forholdene for myke trafikanter dårlige, og store deler av arealene var preget av arealer med mange ulike funksjoner, samt mange og store avkjørsler. Prosjektet har rydde opp i dette, og etablere gode og trygge løsninger tilpasset de myke trafikantene i området. 

Samtidig er det etablert en grøntstruktur som skiller de myke trafikantene fra biltrafikken. Bedene er regnbed, som skal bidra til bedre drenering ved store regnskyll. 

Det er mye trafikk på strekningen, og stort potensiale for å få flere trafikanter over på gange og sykkel. 

Prosjektet ble finansiert med midler fra fylkeskommunens tiltakspakke for koronapandemien, samt med fylkeskommunens sykkelbymidler.

Prosjektet hadde byggestart tidlig i 2022, og ble ferdigstilt i 2023.

Kartlenke for prosjektområdet

Veg: fv. 42 
Fase: Åpnet
Kommune: Arendal
Trafikkmengde: 12.950 ÅDT, 8% tungtransport