Fv 42 Strømsbusletta, GS-veg

Det skal bygges ca. 200 meter gang- og sykkelveg som vil koble sammen eksisterende infrastruktur i området. 

Klikk for stort bildeFv 42 Arendal GS Strømsbusletta 3 Lasse Moen Sørensen  

Området rundt Fv 42 Strømsbusletta i Arendal har vært gjenstand for omfattende utvikling de siste årene, og det er etablert gode forhold for gående og syklende. Mellom de to rundkjøringene er derimot forholdene for myke trafikanter dårlige, og store deler av arealene er preget av at arealene har mange ulike funksjoner i tillegg til mange og store avkjørsler. Prosjektet skal rydde opp i dette, og etablere gode og trygge løsninger tilpasset de myke trafikantene i området. 

Det er stor trafikk på strekningen og stort potensiale for å få flere trafikanter over på gange og sykkel. 

Prosjektet finansieres med midler fra tiltakspakken for koronapandemien, samt med fylkeskommunens sykkelbymidler.

Prosjektet ble lyst ut våren 2021, med intensjon om byggestart i løpet av 2021.

Kartlenke for prosjektet

 

Veg Fv 42
Fase Byggeplan
Kommune Arendal
ÅDT 12.950, 8% tungtransport
Til toppen