Fv 420 Ågre bru - Tjore, GS-veg

Det skal bygges gang- og sykkelveg mellom Ågre bru og Tjore i Grimstad kommune. 

Nasjonal sykkelrute 1 - Klikk for stort bildeFv 420 GS Ågre bru Tjore Lasse Moen Sørensen  

Området mellom Ågre bru og Tjore langs tidligere E18 er en missing link i gang- og sykkelvegnettet på strekningen, og samtidig del av nasjonal sykkelrute 1. Bygging av gang- og sykkelveg vil gi området et viktig løft, og gi betydelig økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, som da kan sykle trygt hele veien fra Ødegård til Grimstad sentrum.

Prosjektet er ett av fire prosjekter som var prioritert for resterende bompengemidler fra E18-bommene. Det er nå avklart at det er tilgjengelige bompengemidler for å bygge tiltaket, og dette er derfor ikke prioritert med midler fra tiltakspakken. Området har relativt stor trafikkbelastning og en geografi som gir gode forhold til syklende når gang- og sykkelvegen er etablert.

Veg

Fv 420

Fase

Byggeplan

Kommune

Grimstad

Til toppen