Fv 44 Skollabakken

Foto av smal strekning med møtende bil langs fylkesveg 44 i Skollabakken - Klikk for stort bildeFv. 44 Skollabakken Lasse Moen Sørensen

 

Skollabakken er et krevende og smalt parti på fv.44 vest for Flekkefjord sentrum. Strekningen leder frem mot avkjørsel til Hidra og Andabeløy, samt næringsområder som er planlagt for utvikling av blå næring. 

Stigningsforhold og kurvaturen på strekningen er krevende, og to store kjøretøy kan ikke møtes på den smaleste delen av strekningen. Når dette skjer må ett av kjøretøyene, til tross for manglende sikt, rygge. 

Omkjøringsvegen for strekningen er om lag 10 mil, da trafikken må ledes via Rogaland, noe som gjør langvarig stenging krevende. Det er derfor utarbeidet en løsning der det fylles ut masser på utsiden av vegen, for å sikre og breddeutvide vegen. Løsningen innebærer betydelig redusert behov for stenging og omkjøring under byggeperioden. 

Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, flaskehals, trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, næringsutvikling og kollektivfremføring. Nordsjøvegen

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 44
Fase: Byggefase
Kommune: Flekkefjord
Trafikkmengde: 2.000 ÅDT, 8% tungtransport