Fv 460 Havsåsen

Det skal bygges ny vegtrasé forbi rasutsatt del av fv. 460 ved Havsåsen. 

Foto av fylkesveg 460 ved Ågedalstø, med Havsåsen i bakgrunnen - Klikk for stort bildeFv. 460 Havsåsen ved Ågedalstø Lasse Moen Sørensen

 

Det er utarbeidet reguleringsplan for omlegging av fv.460 forbi en rasutsatt strekning på skredsikringsplanen. Området var tidligere blant de høyest rangerte skredsikringsprosjektene, men fikk lavere prioritet som følge av endrede kriterier for å vurdere skredfaren i de regionale skredsikringsplanene. Planen innebærer å lage ny veg over heia på østsiden av Havsåsen for å fjerne trafikken rundt det bratte partiet på vestsiden, der eksisterende veg går. 

Fylkestinget vedtok i sak 24/23 å bruke inntil 30 mill. kroner på å legge om vegen ved Havsåsen, samt at eventuelle merkostnader må dekkes av Lyngdal kommune. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, skredsikring, trafikksikkerhet

Kartlenke til prosjektområdet

Veg: fv. 460
Fase: Planlegging
Kommune: Lyngdal
Trafikkmengde: 770 ÅDT, 10% tungtransport