Fv. 475 Neskilen - Heftingsdalen

Det planlegges ny veg mellom Neskilen og Heftingsdalen i Arendal kommune.

Illustrasjonsbilde av veglinjen for fv. 475 mellom Heftingsdalen og Neskilen - Klikk for stort bildeFv. 475 Heftingsdalen - Neskilen

Det skal bygges ny veg mellom Neskilen og Heftingsdalen, mot E18 ved Longumkrysset.
Vegen som nå planlegges blir en forlengelse av den nye vegen som er under bygging mellom Neskilen og til Arendal havn Eydehavn, og vil gå forbi arealet der Morrow Batteries skal bygge batterifabrikk.
Vegen skal blant annet legg til rette for at den omfattende tungtrafikken fra fabrikken ikke skal belaste det ordinære vegnettet, i tillegg til at den vil sikre stabil og forutsigbar fremkommelighet. 

Arendal kommune har ansvar for å sikre fullfinansiering av prosjektet. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: sikre god fremkommelighet for næringstrafikken, høy sysselsettingsvekst innenfor bærekraftig verdiskaping i Agder, samfinansiering, trafikksikkerhet.

Prosjektets storymap.

Veg: fv. 475
Fase: Planlegging
Kommune: Arendal
Trafikkmengde: ukjent ÅDT. Den nye vegen vil få betydelig tungtrafikk