Fv. 475 Neskilen - Heftingsdalen

Det planlegges ny veg mellom Neskilen og Heftingsdalen i Arendal kommune.

Kartskisse over alternative veglinjer for ny veg fv. 475 mellom Heftingsdalen og Neskilen - Klikk for stort bildeFv. 475 Heftingsdalen - Neskilen, alternative veglinjer 

Det skal bygges ny veg mellom Neskilen og Heftingsdalen, fra utskipningsområdet ved Eydehavn, mot E18 ved Longumkrysset. Vegen som nå planlegges blir en forlengelse av den nye veien som bygges til Arendal havn Eydehavn, og vil gå forbi arealet der Morrow Batteries skal bygge batterifabrikk. Vegen skal blant annet bidra til å unngå at det omfattende tungtrafikken fra fabrikken belaster det ordinære vegnettet, og sikre stabil og forutsigbar fremkommelighet. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: sikre god fremkommelighet for næringstrafikken, høy sysselsettingsvekst innenfor bærekraftig verdiskaping i Agder, samfinansiering, trafikksikkerhet.

Mer informasjon

Mer om prosjektet finnes på storymap, du finner informasjonen ved å trykke her.

Veg Fv 475
Fase Planleggingsfase
Kommune Arendal
ÅDT Ukjent. Ny veg.
Til toppen