Fv. 475 Neskilen - Heftingsdalen

Det planlegges ny veg mellom Neskilen og Heftingsdalen i Arendal kommune.

Kartskisse over alternative veglinjer for ny veg fv. 475 mellom Heftingsdalen og Neskilen - Klikk for stort bildeFv. 475 Heftingsdalen - Neskilen, alternative veglinjer

Det skal bygges ny veg mellom Neskilen og Heftingsdalen, mot E18 ved Longumkrysset.
Vegen som nå planlegges blir en forlengelse av den nye veien som er under bygging mellom Neskilen og til Arendal havn Eydehavn, og vil gå forbi arealet der Morrow Batteries skal bygge batterifabrikk.
Vegen skal blant annet bidra til å unngå at det omfattende tungtrafikken fra fabrikken belaster det ordinære vegnettet, og sikre stabil og forutsigbar fremkommelighet. 

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: sikre god fremkommelighet for næringstrafikken, høy sysselsettingsvekst innenfor bærekraftig verdiskaping i Agder, samfinansiering, trafikksikkerhet.

Prosjektets storymap.

Veg: fv. 475
Fase: Planlegging
Kommune: Arendal
Trafikkmengde, ÅDT: Ukjent, ny veg