Skredsikring

Tiltak som finansieres over programområdet for skredsikring gjennomføres i samsvar med prioriteringsliste som er utarbeidet av Statens vegvesen, i deres Regional plan for skredsikring. Omfanget av tiltak styres ut fra hvor mye midler som stilles til rådighet i budsjettprosessen, samt eventuelle tilskudd av statlige skredsikringsmidler. 

 

  

Illustrasjonsbilde. Veg med skredsikringsvoll.  - Klikk for stort bildeSkredsikringsvoll Lasse Moen Sørensen

Det er store behov for skredsikringstiltak langs fylkesvegnettet i Agder. Regional skredsikringsplan som ble revidert i 2019 viser at fylkeskommunen har tatt et betydelig ansvar for å utbedre slike punkter siden forrige skredsikringsplan ble utarbeidet i 2011. Antall registrerte skredpunkter er betydelig redusert, og det er lagt ned en stor innsats for å håndtere de mest utsatte skredpunktene på vegnettet.

Midlene til skredsikring prioriteres på bakgrunn av de faglige vurderingene som gjøres i regional skredsikringsplan. Når høyt prioriterte enkeltpunkter er utbedret arbeider man seg videre nedover på prioriteringslista. 

Et mer ekstremt klima øker sannsynligheten for skred også utenfor registrerte skredpunkter og det er sannsynlig at dette vil skape behov for innsats på flere steder på vegnettet.