Skredsikring

Tiltak som finansieres over programområdet for skredsikring gjennomføres i samsvar med prioriteringsliste som er utarbeidet av Statens vegvesen, i deres Regional plan for skredsikring. Omfanget av tiltak styres ut fra hvor mye midler som stilles til rådighet i budsjettprosessen, samt eventuelle tilskudd av statlige skredsikringsmidler. 

 

  

Illustrasjonsbilde. Veg med skredsikringsvoll.  - Klikk for stort bildeSkredsikringsvoll Lasse Moen Sørensen

Det er store behov for skredsikringstiltak langs fylkesvegnettet i Agder. Regional skredsikringsplan som ble revidert i 2019 viser at fylkeskommunen har tatt et betydelig ansvar for å utbedre slike punkter siden forrige skredsikringsplan ble utarbeidet i 2011. Antall registrerte skredpunkter er betydelig redusert, og det er lagt ned en stor innsats for å håndtere de mest utsatte skredpunktene på vegnettet.

Midlene til skredsikring prioriteres på bakgrunn av regional skredsikringsplan. Når høyt prioriterte enkeltpunkter er utbedret arbeider man seg videre nedover på prioriteringslista. Det er viktig å fortsette dette sikringsarbeidet. Samtidig vil et mer ekstremt klima øke sannsynligheten for skred også utenfor registrerte skredpunkter og gi behov for innsats på disse stedene.

I 2022 startet arbeidet på et større samarbeidsprosjekt med Vestfold og Telemark fylkeskommunen på fv. 450 mellom Lauvåsen og Voilen, på strekningen mellom Valle og Dalen. Prosjektet vil foregå over to år, som følge av at det ikke kan gjøres arbeid i vintersesongen på strekningen.

I tillegg planlegges skredsikringstiltak på fv. 450 i Hunnedalen, samt flere mindre prosjekter for å sikre vegnettet.