Skredsikring

Tiltak som finansieres over programområdet for skredsikring gjennomføres i samsvar med prioriteringsliste som er utarbeidet av Statens vegvesen i deres Regional plan for skredsikring. Omfanget av tiltak styres ut fra hvor mye midler som stilles til rådighet i budsjettprosessen, samt eventuelle tilskudd av statlige skredsikringsmidler. 

Klikk for stort bildeSkredsikringsvoll Lasse Moen Sørensen  

Det er store behov for skredsikringstiltak langs fylkesvegnettet i Agder. Regional skredsikringsplan som ble revidert i 2019 viser at fylkeskommunen har tatt et betydelig ansvar for å utbedre slike punkter siden skredsikringsplanen som ble utarbeidet i 2011. Antall registrerte skredpunkter er betydelig redusert, og det er lagt ned en betydelig innsats for å håndtere de mest utsatte skredpunktene på vegnettet.

Midlene til skredsikring prioriteres på bakgrunn av regional skredsikringsplan. Når høyt prioriterte enkeltpunkter er utbedret arbeider man seg videre nedover på prioriteringslista. Det er viktig å fortsette dette sikringsarbeidet. Samtidig vil et mer ekstremt klima øke sannsynligheten for skred også utenfor registrerte skredpunkter og gi behov for innsats på disse stedene.

Til toppen