Sykkelbytiltak

Tiltak for økt sykkelandel i de utvalgte sykkelbyene Arendal, Farsund, Grimstad og Mandal. 

Klikk for stort bildeSykling Lasse Moen Sørensen  

Det er satt av investeringsmidler for tiltak på fylkesveg som skal øke sykkelandelen i de fire sykkelbyene, som en del av avtalen mellom fylkeskommunen, de utvalgte kommunene og Statens vegvesen. 

I 2020 skal det blant annet bygges gang- og sykkelveg på Fv 43 i Vanse, fra Zion mot Bilandsfeltet, og etableres en trygg løsning for gående og syklende langs Fv 43 på Borhaug/Vestbygda, mellom Havneveien og Gamleveien. 

Til toppen