Sykkelbytiltak

Tiltak for økt sykkelandel i de utvalgte sykkelbyene Arendal, Farsund, Grimstad og Mandal. 

Klikk for stort bildeSykling Lasse Moen Sørensen  

Det er satt av investeringsmidler for tiltak på fylkesveg som skal øke sykkelandelen i de fire sykkelbyene, som en del av avtalen mellom fylkeskommunen, de utvalgte kommunene og Statens vegvesen. 

I 2020 skal det blant annet bygges gang- og sykkelveg på Fv 43 i Vanse, fra Zion mot Bilandsfeltet, og etableres en trygg løsning for gående og syklende langs Fv 43 på Borhaug/Vestbygda, mellom Havneveien og Gamleveien. 

Det skal gjennomføres tiltak etter sykkelinspeksjoner på GS-nettet i alle de fire sykkelbyene, og etableres flere nye tellepunkter for å få bedre oversikt over sykkelbruken. I Grimstad bygges det sykkelhotell ved E18 i Øygardsdalen. I tillegg bygges GS-veg på 200 meter på Fv 42 Strømsbusletta i Arendal i kombinasjon med midler fra fylkeskommunens tiltakspakke knyttet til koronapandemien. Denne ferdigstilles i 2021. 

Fv 420 GS-veg Ågre bru - Tjore i Grimstad planlegges realisert med resterende bompenger fra E18-bommene. 

Til toppen