Sykkelbytiltak

Tiltak for økt sykkelandel i de utvalgte sykkelbyene Arendal, Farsund, Grimstad og Mandal. 

Klikk for stort bildeSykling Lasse Moen Sørensen  

Det er satt av investeringsmidler for tiltak på fylkesveg som skal øke sykkelandelen i de fire sykkelbyene, som en del av avtalen mellom fylkeskommunen, de utvalgte kommunene og Statens vegvesen. 

I 2020 startet bygging av gang- og sykkelveg på Fv 43 i Vanse, fra Zion mot Bilandsfeltet, og etableres en trygg løsning for gående og syklende langs Fv 43 på Borhaug/Vestbygda, mellom Havneveien og Gamleveien. Disse prosjektene ferdigstilles i 2021. I Arendal bygges det 200 meter gang- og sykkelveg på Fv 42 Strømsbusletta, et tiltak som vil binde sammen eksisterende GS-nett i området.

I 2021 skal det også gjøres endringer på Fv 470 Søndre vei på Lista i Farsund. Her skal det gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt med markering av 2 minus 1-veg, som gir syklende høyere prioritet på større deler av eksisterende vegbane.

Fv 420 GS-veg Ågre bru - Tjore i Grimstad skal bygges for resterende bompenger fra E18-bommene. Prosjektet er under planlegging.

Til toppen