MOVE

Agder fylkeskommune deltar i Interreg-prosjektet MOVE. Målet med prosjektet er å fremme bærekraftig mobilitet gjennom å utvikle, teste og iverksette tiltak innen gange, sykling, kollektivtransport, samkjøring og på knutepunkter.

De tre teamene i prosjektet er:

 • Pendling.
 • Knutepunkt.
 • Barn og unges transport.
Grafikken viser en buss som kjører i et bybilde med boligblokker. Det er flere passasjerer i bussen. - Klikk for stort bildeKollektivtransport - MOVE MOVE-prosjektet

Prosjektets hjemmeside

Lenke til MOVE-prosjektets hjemmeside

Om prosjektet

Vår erfaring er at bærekraftige transportvaner ikke nødvendigvis skjer av seg selv. Undersøkelser i Danmark, Sverige og Norge viser at vi kjører for mye bil. For mange kan det være en stor barriere å endre transportvaner til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre, dersom du er vant til å kjøre alene i egen bil.  

Prosjektet vil derfor ta i bruk verktøy som atferdspåvirkning og samskapning for å påvirke transportvanene i bærekraftig retning. Prosjektet er delt inn i ulike temaområder; barn og unges transport, knutepunkter i ytterområder og arbeidsreiser. Målgruppene er skoleelever, foreldre, ungdom, studenter og arbeidstakere.

Forventede resultater fra prosjektet

Resultatet fra prosjektet vil være en verktøykasse bestående av nyttige virkemidler og tiltak som vi og andre aktører kan benytte for å øke andelen bærekraftig transport. 

En langsiktig effekt vil være reduksjon i klimagassutslipp, forurensning og støy fra trafikken, færre trafikkulykker, bedre fremkommelighet, økt mobilitet for innbyggerne og ikke minst en positiv helseeffekt.

Agder fylkeskommune deltar i prosjektet for å få tilgang til verktøy som kan bidra til at flere reiser bærekraftig til skole, fritidsaktiviteter, arbeid og studier. Prosjektet har god kobling til Regionplan Agder 2030, Regional plan for mobilitet i Agder, samt strategier for kollektivtransport og sykling. Agder kollektivtrafikk forventer at resultatene fra prosjektet vil være viktig bidrag inn til utviklingen mot å bli et mobilitetsselskap. Agder kollektivtrafikk ønsker å forsterke satsingen mot bedriftsmarkedet gjennom å få ansatte i større virksomheter til å reise mer bærekraftig. Grimstad kommune ønsker å fremme mobiliteten til Universitet i Agders campus i Grimstad. Kommunen bidrar også inn med erfaringene som nasjonal sykkelby.

Prosjektperiode

01.07.2023 - 30.06.2026

Budsjett

Totalt budsjett for hele prosjektet: 32 592 190 NOK.

Budsjett for norske partnere (Agder fylkeskommune, Agder kollektivtrafikk og Grimstad kommune): 3 820 100 NOK. Medfinansiering: 1 910 050 NOK.

 

Partnere og deltakere

Partnerskapet består av 2 regioner, 8 kommuner og 2 kollektivselskaper fra Danmark, Sverige og Norge.

Partnerskap MOVE - Klikk for stort bildePartnerskap MOVE

Regioner

 • Region Midtjylland
 • Agder fylkeskommune

Kommuner

 • Varberg (SE)
 • Aalborg (DK)
 • Viborg
 • Herning (DK)
 • Lidköping (SE)
 • Kungsbacka (SE)
 • Götene
 • Grimstad (NO)

Kollektivselskap

 • Midttrafik (DK)
 • Agder kollektivtrafikk (NO) 

Region Midtjylland er prosjektleder, mens Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier.

 

Grafikken viser logoene til de femten samarbeidspartere i Interreg-prosjektet MOVE - Klikk for stort bildePartnerne i MOVE-prosjektet MOVE-prosjektet Logo Interreg ØKS - Klikk for stort bildeLogo Interreg ØKS