TT-kort for tidligere Vest-Agder fylke

Tilrettelagt transport (TT-ordningen), er et tilbud for deg som på grunn av varige funksjonsnedsettelser har behov for spesialtransport når rutetilbudet ikke er tilrettelagt.

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport som gjelder for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker. 

Sjekk saldo (antall klipp) på TT-kortet

Ønsker du å se saldo (antall klipp) på TT-kortet ditt kan du ringe Taxi Telemark på telefon 35 58 60 40.  Dersom du leser dette på din mobiltelefon kan du trykke på under for å ringe. 

Ring Telemarks taxi 

Du kan også gå inn på nettsiden ttkort.no hvor du kan taste inn brukernummeret ditt og få saldo opp på skjermen.  

 Sjekk din saldo (ttkort.no)

 

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Informasjon om personvernsikkerhet for TT-ordningen (Vest-Agder)

Vi ønsker at du gjør deg kjent med hvilke personopplysninger vi behandler og oppbevarer om personer som søker TT-kort, og om de som blir godkjente TT-brukere. Vi ber deg lese dette: