TT-kort for tidligere Aust-Agder fylke.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen), er et tilbud for de som på grunn av varige funksjonsnedsettelser har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Ønsker du å se saldo på TT-kortet ditt? Trykk på den øverste blå firkanten som står under dette avsnittet. 

Gjeldende TT-ordninger

Inntil videre har Agder fylkeskommune to ordninger for TT-transport. Dette innebærer at de eksisterende ordningene for tidligere Vest-Agder og Aust-Agder fylker er gjeldende.

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Aust-Agder