Aktuell informasjon om eksamen

Alle som skal gjennomføre eksamen må følge tiltakene som er beskrevet i smittevernveilederen for privatisteksamen.

Det er viktig at kandidater som har luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møter til eksamen. Det gjelder også hvis man er i karantene eller isolasjon.

  • Elever som skal ta ny, utsatt eller særskilt eksamen må få dokumentert fravær av helsegrunner fra lege.
  • Privatister som ikke kan gjennomføre eksamen, har rett til en utsatt eksamen. Praktiske spørsmål om dette, må rettes til den enkelte fylkeskommune.

Det er trygt å gjennomføre eksamen, så lenge smittevernhensynene blir ivaretatt. 

Til toppen