Eksamen for elever

Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert fag. Noen fag har obligatorisk eksamen, andre fag er trekkfag, dvs. at elever som skal opp til eksamen velges gjennom tilfeldig uttrekk. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, praktisk eller praktisk-muntlig. 
Du finner lenke til nettbaserte hjelpemidler til eksamen 2021 her. (PDF, 91 kB)

Skolen skal sørge for at eksamen organiseres slik at eleven kan få vist sin kompetanse i faget. Eksamenskarakteren skal gis på individuelt grunnlag.

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Overordnede retningslinjer      Retningslinjer for enkeltfag

Til toppen