Eksamen for elever

Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert fag. Noen fag har obligatorisk eksamen, andre fag er trekkfag, dvs. at elever som skal opp til eksamen velges gjennom tilfeldig uttrekk. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, praktisk eller praktisk-muntlig.

Eksamen skal organiseres slik at eleven kan få vist sin kompetanse i faget, og eksamenskarakteren skal gis på individuelt grunnlag.

Eksamen for elever

Til toppen