Eksamen for elever

Skolen skal sørge for at eksamen organiseres slik at eleven kan få vist sin kompetanse i faget. Eksamenskarakteren skal gis på individuelt grunnlag.

Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert fag. Noen fag har obligatorisk eksamen, andre fag er trekkfag, dvs. at elever som skal opp til eksamen velges gjennom tilfeldig uttrekk. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, praktisk eller praktisk-muntlig.  

Retningslinjer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen