Fusk og plagiat

Du finner Agder fylkeskommunes bestemmelser om fusk og plagiat i ordensreglementet § 6 (PDF, 250 kB).

Hva er fusk?

  • Det er fusk å kommunisere med andre under eksamen.
  • Det er fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.
  • Det er fusk å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt i henhold til reglene for eksamen.

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk:

  • Eksamen blir annullert.
  • Eleven mister standpunktkarakteren i faget.
  • Kandidaten kan tidligst kan gå opp til ny eksamen ett år etter.

Hva er plagiat?

  • Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.
  • Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder, men kildene skal oppgis på en etterrettelig måte.

Konsekvensene av plagiat:

  • Stor grad av plagiat fører til at det er vanskelig å vurdere kandidatens individuelle kompetanse.
  • Dette kan føre til lavere måloppnåelse/karakter på eksamen.
Til toppen