Fusk og plagiat

Du finn Agder fylkeskommunes bestemmingar om fusk og plagiat i

ordensreglementet § 6