Kjøttfag og næringsmiddelindustri

Retningslinjer for eksamen