Klage på eksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren.

Les mer om offentliggjøring av eksamenskarakterer.

Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert fag. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. 

Har du tatt eksamen som elev eller privatist?

Endre svaret
Hva slags eksamen gjelder det?

Endre svaret
Hva slags eksamen gjelder det?

Endre svaret
Muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eleveksamen

Klage på eleveksamen   Pålogging via IDporten

Fyll ut skjemaet hvis du vil klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eleveksamen.

Ved ikke-skriftlige eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for eksamensresultatet. Du kan altså ikke klage hvis du mener at karakteren er for streng.

Det er 10 dagers klagefrist på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Du får opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. 

Dersom du får medhold i klagen skal karakteren annulleres, og du har rett til å gå opp til ny eksamen neste semester med ny sensor. Gjelder det trekkfag, skal det trekkes på nytt.

Du finner bestemmelser om klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen i forskrift til opplæringsloven §§ 5-10 og 5-11.

Skriftlig eleveksamen

Hvis du vurderer å klage på en skriftlig eksamen, kan du be om å få en kopi av besvarelsen din. Du kan også få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakteren som er satt.

Bestemmer du deg for å klage, får du klageskjema på skolen. Du fyller ut skjemaet, og leverer det tilbake til skolen. Eksamensbesvarelsen din blir sendt til ei klagenemnd. Medlemmene i nemnda får vite hvilken karakter besvarelsen din fikk ved ordinær sensur, men de får ikke vite begrunnelsen din for å klage. Hvis klagenemnda finner at karakteren du har fått er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, settes ny og endelig karakter. Den nye karakteren kan være lik den opprinnelige karakteren. Den kan også være bedre eller dårligere. 

Du finner bestemmelser om klage på skriftlig eksamen i forskrift til opplæringsloven § 5-9.

Skriftlig privatisteksamen

Skjema for klage på privatisteksamen - Agder fylkeskommune 
Pålogging via IDporten

Ved skriftlig eksamen får du ingen begrunnelse for karakteren som er satt, men du kan få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen.

Du kan laste ned besvarelsen din på kandidat.udir.no.

Når klagen din behandles vil klagenemnda vurdere om karakteren som er satt er rimelig eller urimelig i forhold til den måloppnåelsen du har vist.

Hvis nemnda vurderer at karakteren er urimelig, vil det bli satt en ny karakter, og du vil få en kort begrunnelse for denne. Den nye karakteren kan være lavere eller høyere enn den opprinnelige karakteren. Du kan ikke klage på den nye karakteren.

Svar på klagen vi komme i midten av mars for høsteksamen, og i midten av september for våreksamen. Du skal ikke vente med å melde deg opp til ny eksamen til du har fått svar på klagen. Vanlige oppmeldingsfrister gjelder. Hvis du har meldt deg opp til ny eksamen, og får medhold på klagen slik at ny eksamen er unødvendig, kan du søke om å få tilbake oppmeldingsavgiften.

Hvis du er avgangselev, og for eksempel skal søke opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak, er det i enkelte eksamensfag med sentral sensur en ordning for hurtigklage. Ordningen gjelder ikke ved høsteksamen.

Du finner bestemmelser om klage på skriftlig eksamen i forskrift til opplæringsloven § 5-9.

Muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk privatisteksamen

Skjema for klage på privatisteksamen - Agder fylkeskommune 
Pålogging via IDporten

Ved ikke-skriftlige eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for eksamensresultatet. Du kan altså ikke klage hvis du mener at karakteren er for streng.

Det er 10 dagers klagefrist på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Du får opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. Du kan også finne karakteren på https://privatist.inschool.visma.no/ få dager etter eksamen. 

Dersom du får medhold i klagen skal karakteren annulleres, og du har rett til å gå opp til ny eksamen neste semester. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen, selv om du ikke har fått svar på klagen innen fristen for ny oppmelding.

Får du medhold på klagen og ikke ønsker å ta ny eksamen, har du rett på å få refundert oppmeldingsgebyret. Du må da ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post: eksamen@agderfk.no eller telefon 38 07 74 00 (kontortid 10-14).

Du finner bestemmelser om klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen i forskrift til opplæringsloven §§ 5-10 og 5-11.

Velg et av alternativene ovenfor
Til toppen