Klage

I videregående opplæring kan du klage på standpunktvurdering (inkludert ikke vurdering - IV, orden og atferd), eksamenskarakter og fag-/svenneprøver. Du kan også klage på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning.

Skjema og informasjon om klage finner du her:

Se kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven for klage på vurdering.

Se forvaltningsloven kap. VI for klager på enkeltvedtak.

Til toppen