Klage på standpunktkarakter og eksamen

I videregående opplæring kan du klage på sluttvurderinger, som er et enkeltvedtak. Sluttvurderinger er standpunktkarakterer i fag og orden/atferd, eksamenskarakterer og karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøver, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Se kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven.

Du finner mer informasjon om å klage, klagerett og klagefrister her:

Klage på standpunktkarakter og muntlig eksamen for elever

Klage på eksamen for privatister                                           

Klage på skriftlig og praktisk eksamen for elever                     

Klage på fag-/svenneprøve                                                    

Klage på andre enkeltvedtak                                                

Informasjon for skoleledere og lærere                                           

Til toppen