Klage

I videregående opplæring kan du klage på standpunktkarakterer, vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, eksamenskarakterer, fag-/svenneprøver, kompetanseprøver, og realkompetansevurdering. Se kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven for klage på vurdering.

Du kan også klage på og på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning. Se forvaltningsloven kap. VI for klager på enkeltvedtak.

Klage på standpunktkarakter                                               

Klage på eksamen                                                                   

Klage på fag-/svenneprøve                                                   

Klage på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning     

Informasjon for skoleledere og lærere                                            

Til toppen