Klage

I videregående opplæring kan du klage på standpunktvurdering (inkludert ikke vurdering - IV, orden og atferd), eksamenskarakter og fag-/svenneprøver. Du kan også klage på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning.

Les mer om klage:

Klage på vurdering: Forskrift til opplæringsloven - kapittel 5  

Klage på enkeltvedtak: Forvaltningsloven - kapittel VI