Klage på eksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren.

Les mer om offentliggjøring av eksamenskarakterer.

Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert fag. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. 

Har du tatt eksamen som elev eller privatist?

Endre svaret
Hva slags eksamen gjelder det?

Endre svaret
Hva slags eksamen gjelder det?

Endre svaret
Muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eleveksamen

Klage på eleveksamen   Pålogging via IDporten

Fyll ut skjemaet hvis du vil klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eleveksamen.

Ved ikke-skriftlige eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for eksamensresultatet. Du kan altså ikke klage hvis du mener at karakteren er for streng.

Det er 10 dagers klagefrist på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Du får opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. 

Dersom du får medhold i klagen skal karakteren annulleres, og du har rett til å gå opp til ny eksamen neste semester med ny sensor. Gjelder det trekkfag, skal det trekkes på nytt.

Du finner bestemmelser om klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen i forskrift til opplæringsloven §§ 5-10 og 5-11.

Skriftlig eleveksamen

Hvis du vurderer å klage på en skriftlig eksamen, kan du be om å få en kopi av besvarelsen din. Du kan også få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakteren som er satt.

Bestemmer du deg for å klage, får du klageskjema på skolen. Du fyller ut skjemaet, og leverer det tilbake til skolen. Eksamensbesvarelsen din blir sendt til ei klagenemnd. Medlemmene i nemnda får vite hvilken karakter besvarelsen din fikk ved ordinær sensur, men de får ikke vite begrunnelsen din for å klage. Hvis klagenemnda finner at karakteren du har fått er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, settes ny og endelig karakter. Den nye karakteren kan være lik den opprinnelige karakteren. Den kan også være bedre eller dårligere. 

Du finner bestemmelser om klage på skriftlig eksamen i forskrift til opplæringsloven § 5-9.

Skriftlig privatisteksamen

Skjema for klage på privatisteksamen - Agder fylkeskommune 
Pålogging via IDporten

Ved skriftlig eksamen kan du  ikke kreve begrunnelse for karakteren som er satt, men du har rett til å få en kopi av besvarelsen din, hvis du ber om det. Du kan også få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen.

Ved våreksamen (gjelder ikke høsteksamen) er det mulig for avgangselever å hurtigklage i en del eksamensfag med sentral sensur. En hurtigklage har kortere klagefrist enn 10 dager, og må sendes så snart sensuren foreligger. 

Klager som blir levert etter fristen for hurtigklage, blir tatt med i den ordinære klagebehandlingen sammen med alle klager som kommer inn innen fristen på 10 dager.

Du kan som regel hurtigklage på disse fagene:

  • norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2
  • engelsk, tysk, fransk, spansk
  • rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi

Hvilke fag det kan leveres hurtigklage i, vil kunne forandre seg fra år til år. Oppdatert informasjon om dette finner du på www.udir.no.

Du finner bestemmelser om klage på skriftlig eksamen i forskrift til opplæringsloven § 5-9.

Muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk privatisteksamen

Skjema for klage på privatisteksamen - Agder fylkeskommune 
Pålogging via IDporten

Ved ikke-skriftlige eksamener kan du bare klage på formelle feil som kan ha hatt betydning for eksamensresultatet. Du kan altså ikke klage hvis du mener at karakteren er for streng.

Det er 10 dagers klagefrist på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Du får opplyst karakteren umiddelbart etter eksamen. Du kan også finne karakteren på https://privatist.inschool.visma.no/ få dager etter eksamen. 

Dersom du får medhold i klagen skal karakteren annulleres, og du har rett til å gå opp til ny eksamen neste semester. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen, selv om du ikke har fått svar på klagen innen fristen for ny oppmelding.

Får du medhold på klagen og ikke ønsker å ta ny eksamen, har du rett på å få refundert oppmeldingsgebyret. Du må da ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post: eksamen@agderfk.no eller telefon 38 07 74 00 (kontortid 10-14).

Du finner bestemmelser om klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen i forskrift til opplæringsloven §§ 5-10 og 5-11.

Velg et av alternativene ovenfor
Til toppen