Klage på eksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren.

Les mer om offentliggjøring av eksamenskarakterer.

Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert fag. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk.