Klage på enkeltvedtak

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Som elev i videregående skole har du rett til å klage på alle enkeltvedtak, f.eks. vedtak om inntak eller vedtak om spesialundervisning. Hvis du er under 18 år, kan foreldre/foresatte klage på dine vegne.

Frist for å klage på slike enkeltvedtak er tre uker fra du har fått melding om vedtaket, eller har fått mulighet til å gjøre deg kjent med vedtaket. Ta kontakt med skolen din om du ønsker å klage på enkeltvedtak. Du kan be om begrunnelse for vedtaket før klagefristen går ut. Da blir ny klagefrist tre uker fra du har fått begrunnelsen.

Alle klager på enkeltvedtak sendes til Agder fylkeskommune for innledende behandling. Deretter videresendes de til klageinstansen, som er Fylkesutvalget eller Statsforvalteren. Klageinstansen vil vurdere om gjeldende bestemmelser i opplæringsloven og forvaltningsloven er fulgt.

Lovgrunnlaget for klager på enkeltvedtak er forvaltningsloven kap. VI.