Klage på standpunktkarakter

Klageskjema
 Pålogging via IDporten

Fyll ut klageskjemaet hvis du vil klage på standpunktkarakter

 

Foresatte eller andre med fullmakt, som vil klage på elevens vegne, må kontakte skolen.

Informasjon til skoleledere og lærere. Krever tilgang til Agder fylkeskommunes intranett, Agda.