Hva tilbyr oppfølgingstjenesten (OT) ?

Oppfølgingstjenesten (OT) i Agder gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og formidler tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.

Oppfølgingstjenesten (OT) har plikt til å hjelpe deg som er mellom 16 og 21 år, hvis du ikke har brukt opp opplæringsretten og oppfyller ett av disse kriteriene:

  • har ikke søkt videregående skole eller læreplass
  • har søkt, men ikke tatt imot plassen
  • har avbrutt utdanningen
  • er ikke i varig arbeid
  • har mistet opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av lærekontrakt

Oppfølgingstjenesten kan tilby:

  • råd og veiledning
  • informasjon om opplæring og arbeidsmarkedet
  • råd og hjelp til å søke opplæring
  • hjelp til å finne arbeid eller annen sysselsetting
  • oppfølging

OT er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til

Kontaktinformasjon til OT-rådgivere

Velg din kommune