Kvalifiserende møteplasser - Tilbud for ungdom utenfor skole og arbeid

En kvalifiserende møteplass er en fellesskapsarena for deg som ikke er i arbeid og som av ulike grunner har avsluttet eller ikke fullført videregående opplæring.  

Hva inneholder tilbudet

Møteplassen er et sted hvor du kan treffe andre ungdommer, for opplæring, arbeidserfaring eller begge deler tilpasset dine ønsker og behov. Målet er at du skal oppleve felleskap og mestring, og sammen finner vi din vei til utdanning og jobb.

På møteplassen i Agder treffer du trygge voksne med ulik bakgrunn som vil følge deg opp videre. Dette kan for eksempel være veiledere fra NAV, lærere fra videregående skoler eller ulike hjelpere fra kommunen.  

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for ungdom i alderen 16-24 år som står utenfor skole og arbeid.  Det kan også være aktuelt for deg mellom 25 og 29 år.  Ta kontakt med den enkelte møteplassen for nærmere informasjon.

Her finner du kvalifiserende møteplasser i Agder

Hvordan komme i kontakt?