Kvalifiserende møteplasser - Tiltak for ungdom utenfor skole og arbeid

En kvalifiserende møteplass er en fellesskapsarena for deg som ikke er i arbeid og som av ulike årsaker har avsluttet og ikke fullført videregående opplæring.  

Møteplassen er en arena for sosialisering, opplæring, arbeidspraksis eller en kombinasjon av disse, avhengig av ditt behov. Målsetningen er at du motiveres og kvalifiseres til videre skolegang, utdanning og arbeid. 

Ved de kvalifiserende møteplassene i Agder møter du trygge voksne som vil følge deg opp videre. Dette kan for eksempel være veiledere fra NAV, lærere fra videregående skoler eller andre hjelpere fra kommunen.