Fagbrev-, svennebrev- og kompetansebrevutdeling

Gratulerer så mye med ditt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev! At du har fullført og bestått din utdanning betyr mye. Ikke bare for deg selv, men også for samfunnet rundt deg. En utdannelse betyr at du er kvalifisert til å jobbe innenfor ditt fagfelt eller til videre opplæring. Dette er noe du skal være stolt over!

Alle som har bestått fagprøven, svenneprøven eller kompetanseprøven i 2024:

Neste fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling blir i 2025.

 

Kontakt avdeling for fag- og yrkesopplæring