Fagbrev, svennebrev og kompetansebrev

Gratulerer så mye med ditt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev! At du har fullført og bestått din utdanning betyr mye. Ikke bare for deg selv, men også for samfunnet rundt deg. En utdannelse betyr at du er kvalifisert til å jobbe innenfor ditt fagfelt eller til videre opplæring. Dette er noe du skal være stolt over!

Alle som har bestått fagprøven, svenneprøven eller kompetanseprøven i løpet av 2021:

Ditt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev ble sendt til deg i posten i mars 2022.

Ta kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring om du ikke har mottatt ditt.

Alle som har bestått fagprøven, svenneprøven eller kompetanseprøven til nå i 2022:

Ditt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev vil bli utdelt i en seremoni en gang i løpet av februar 2023. Du vil få en invitasjon til dette når det nærmer seg.

Til toppen