Fagbrev-, svennebrev- og kompetansebrevutdeling

Gratulerer så mye med ditt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev! At du har fullført og bestått din utdanning betyr mye. Ikke bare for deg selv, men også for samfunnet rundt deg. En utdannelse betyr at du er kvalifisert til å jobbe innenfor ditt fagfelt eller til videre opplæring. Dette er noe du skal være stolt over!

Alle som har bestått fagprøven, svenneprøven eller kompetanseprøven i år må vente til neste fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling som vil være februar-mars 2024.

 

Alle som har bestått fagprøven, svenneprøven eller kompetanseprøven i 2022:

Ditt fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev ble utdelt på en seremoni på tre forskjellige steder i Agder.

Arendal kulturhus - 16.02.2023 - fra 18:00 til 21:00

Lyngdal kulturhus - 28.02.2023 - fra 18:00 til 21:00

Q42 i Kristiansand - 02.03.2023 - fra 18:00 til 21:00

 

Hvis du ikke hadde anledning til å delta på utdelingen kan brevet hentes fra 01. juli 2023 på fylkeshuset i Kristiansand: Tordenskjolds gate 65, Kristiansand.

Kontakt avdeling for fag- og yrkesopplæring