Tilrettelegging under den praktiske prøven

Har du behov for tilrettelegging under den praktiske prøven er det viktig at du sender en søknad til avdeling for fag og yrkesopplæring i god tid før prøven starter.

Hvilken tilrettelegging kan jeg få?

  • Utvidet tid under prøven
  • Skrivehjelp
  • Prøven gjennomføres på kortere dager over lengre tid

Tilretteleggingen skal ikke gi deg fordeler fremfor andre kandidater som ikke har tilrettelegging. Du skal fortsatt kunne prøves i alle kompetansemålene i læreplanen og fag- eller svennebrevet har like mye verdi.

Hvis du er lærekandidat skal du kunne prøves i alle kompetansemålene som er valgt ut i tilpasset læreplan.

Hvordan søker du tilrettelegging?
Du må søke tilrettelegging i god tid før prøven er planlagt å starte.
Send oss en søknad på e-post via Edialog, som er en sikker måte å kontakte oss på.

  • Beskriv kort hva slags tilrettelegging du har behov for (se over).
  • Legg ved sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) eller lege.

Link til Edialog

Rådgiver på avdeling for fag- og yrkesopplæring vil få denne henvendelsen, og ta kontakt med deg for å følge opp din henvendelse og informere deg om hvordan prøvenemda vil få beskjed og forholde seg til tilretteleggingen.

Til toppen