Tilrettelegging under den praktiske prøven

Har du behov for tilrettelegging under den praktiske prøven er det viktig at du sender en søknad til avdeling for fag og yrkesopplæring i god tid før prøven starter.

Eksempler på hvilken tilrettelegging du kan få:

  • Utvidet tid under prøven
  • Skrive-/lesehjelp
  • Utvidet lengde på prøven.

Tilretteleggingen skal ikke gi deg fordeler fremfor andre kandidater som ikke har tilrettelegging. Du skal fortsatt kunne prøves i alle kompetansemålene i læreplanen og fag- eller svennebrevet har like mye verdi.

Hvis du er lærekandidat skal du kunne prøves i alle kompetansemålene som er valgt ut i tilpasset læreplan.

Hvordan søker du tilrettelegging?
Du må søke tilrettelegging i god tid før prøven er planlagt å starte.
Send oss en søknad på via Edialog, som er en sikker måte å kontakte oss på.

  • Beskriv kort hva slags tilrettelegging du har behov for.
  • Legg ved sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) eller lege som underbygger din søknad.
  • Husk å krysse av "behov for tilrettelegging" på oppmeldingsskjemaet til fag/svenneprøven.

Link til Edialog

Rådgiver på avdeling for fag- og yrkesopplæring vil ta kontakt med deg for å følge opp din henvendelse, og informere deg om hvordan prøvenemda vil forholde seg til tilretteleggingen.

Til toppen