Tilrettelegging under den praktiske prøven

Har du behov for tilrettelegging under den praktiske prøven, må du sende en søknad til avdeling for fag- og yrkesopplæring.

Vi vurderer hvert enkelt tilfelle, men eksempler på tilrettelegging er:

  • Utvidet tid under prøven
  • Skrive-/lesehjelp
  • Muntlig/skriftlig besvarelse

Husk at tilretteleggingen ikke skal gi deg fordeler fremfor andre kandidater som ikke har tilrettelegging. Du skal fortsatt kunne prøves i alle kompetansemålene i læreplanen og fag- eller svennebrevet har like mye verdi. Hvis du er lærekandidat skal du kunne prøves i alle kompetansemålene som er valgt ut i din tilpasset læreplan.

Ofte stilte spørsmål