Veiledning for fag-, svenne- og kompetanseprøve i LK20

Her finner du veiledning for fag-, svenne- og kompetanseprøve for alle prøvefag i Agder fylkeskommune. 

Fag-, svenne- og kompetanseprøven utarbeides individuelt av prøvenemnda i faget, men skal tilpasses hvert prøvested. Den skal gjenspeile det du har jobbet med i opplæringen.  

Veiledning for fag-, svenne- og kompetanseprøve (PDF, 174 kB)