Vurdering og klagerett

Det er prøvenemnda som vurderer prøven din. Prøvenemnda har laget vurderingskriterier som du skal bli kjent med før fag/svenne-prøven starter. Hvis du får karakteren "Ikke bestått" har du rett til å klage. Du har ikke klagerett på vurderingen "Bestått" eller "Bestått meget godt".

Vurdering av prøven

Det er laget vurderingskriterier i alle fag som kandidaten skal bli gjort kjent med før prøven starter. Prøvenemnda bruker vurderingskriteriene når den praktiske prøven skal vurderes, og du kan få karakterene:

  • Bestått meget godt
  • Bestått
  • Ikke-bestått

Her finner du vurderingskriteriene i ditt fag

For kandidater med kontrakt skal prøven som hovedregel gjennomføres før utløp av læretiden. Prøven skal som hovedregel gjennomføres i den bedriften kandidaten har hatt hoveddelen av opplæringen og tilpasses virksomheten i bedriften.

Forskrift til opplæringslova §3-48

Hva skjer hvis jeg ikke består prøven

Hvis du får "Ikke-bestått" på fag/svenne-prøven, må du meldes opp til ny prøve.

  • For kandidater med kontrakt er det lærebedriften som skal hjelpe deg med ny oppmelding.  Du kan tidligst melde deg opp til ny prøve når klagefristen er ute. Klagefristen er tre uker. Hvis du får "Ikke-bestått" også på andregangsprøven din, må du melde deg opp som praksiskandidat.
  • Praksiskandidater må vente seks måneder etter prøven som var ikke-bestått, før man kan melde seg opp til andregangsprøve.

Forskrift til opplæringslova §3-59

Klage på resultatet

Du kan klage på resultatet ved en "Ikke-bestått" karakter. Skriftlig klage må sendes innen tre uker fra du mottok resultatet skriftlig. Du kan klage på to grunnlag:

  • Klage på faglig vurdering av prøven
  • Klage på formelle feil eller andre ikke-faglige forhold

Klagen sendes til Agder fylkeskommune ved avdeling for fag- og yrkesopplæring via "Send henvendelser og dokumenter på en sikker måte".

Du kan ikke melde deg opp til ny prøve før klagen er behandlet ferdig.

Forskrift til opplæringslova §5-14

 

Mer informasjon på UDIR sine hjemmesider: Ta fag- eller svenneprøve (udir.no)