Årlig rapportering for lærebedrifter

Lærebedrifter skal rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Rapporteringen mellom lærebedrift og fylkeskommune er lovpålagt, jf. Opplæringslova § 4-7 og forskrift til opplæringslova § 11-3.

Før du logger deg inn må du ha klart organisasjonsnummeret til din bedrift og en kopi av intern plan for opplæring. Internplanen skal lastes opp inne i skjemaet.

Skjema rapportering

Innsendt skjema vil bli fulgt opp av rådgiver fra avdeling for fag- og yrkesopplæring.

Frist for rapportering er 1. februar 2024.