Årlig rapportering opplæringskontor

Lærebedrifter skal rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Rapporteringen mellom lærebedrift og fylkeskommune er lovpålagt. Jf. opplæringsloven § 4-7 og forskrift § 11-3

Implementering av Fagfornyelsen blir sentralt i årets rapportering og  samarbeidssamtaler. Nye læreplaner på Vg3 skal iverksettes fra august 2022 (hovedmodellen).  

Før du logger deg inn må du ha klart organisasjonsnummeret til din bedrift, og kopi av tre  internplaner for opplæring. Internplanene skal lastes opp inne i skjemaet.

Skjema årlig rapportering

Rapporteringsfrist for 2022 er 1. februar

Innsendt skjema vil bli fulgt opp av fagteam i avdeling for fag- og yrkesopplæring.

Til toppen