Årlig rapportering opplæringskontor

Lærebedrifter skal rapportere til fylkeskommunen om opplæringa av lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Rapporteringen mellom lærebedrift og fylkeskommune er lovpålagt. Jf. opplæringsloven § 4-7 og forskrift § 11-3

Skjema årlig rapportering

Rapporteringsfrist 1. februar 2024