Hva er en lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig.

Hvorfor bli lærebedrift?

  • Du får være med å utdanne nye fagarbeidere
  • Du bidrar til å sikre fremtidig kompetanse i faget ditt
  • Det er en mulighet til å rekruttere nye fagarbeidere
  • Du får være med å forme en lærling
  • Lærlingen kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
  • Lærlingen kommer med nye tanker og ideer
  • Du får tilskudd for å gi opplæring

Hva innebærer det å være lærebedrift?

En viktig oppgave som lærebedrift er å gi opplæring i den nasjonale læreplanen i faget. For å sikre at det blir gitt opplæring i hele læreplanen skal du lage en intern opplæringsplan som brukes aktivt i opplæringen.

Det er viktig at lærlingen får kontinuerlig veiledning og vurdering for å kunne utvikle seg. Det skal også gjennomføres en halvårssamtale hvor dere vurderer siste halvår samt legger en plan for videre opplæring.

I løpet av læretiden er det viktig at lærlingen får mulighet til å trene seg på prøvens fire deler. Vi anbefaler også at det gjennomføres en minifagprøve eller delprøver slik at lærlingen er best mulig forberedt til fag- eller svenneprøven. Det er lærebedriften som er ansvarlig for å sende oppmelding til prøve. 

Husk at alle lærlinger og lærekandidater skal ha en arbeidsavtale og en godkjent lærekontrakt. Det er også viktig å inkludere lærlingen i det sosiale fellesskapet på jobben. 

Medlem i opplæringskontor?

Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret.

Lærlinger og kandidater for fagbrev på jobb tegner lærekontrakt med opplæringskontoret. Lærekandidater tegner opplæringskontrakt. Det er opplæringskontoret som er juridisk ansvarlig for kontrakten.

Opplæringen kan de få i én eller flere av medlemsbedriftene, og faglig leder i bedriften er ansvarlig for opplæringen.