Tilskudd til opplæring i bedrift

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirker beløpet. Tilskuddet utbetales en gang per halvår.

Basistilskudd 1

Basistilskudd 1 gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med opplæringsrett. For en lærling eller lærekandidat utbetales det for tiden maksimalt 167 407.- kroner for ett år med fulltidsopplæring. Tilskuddet forutsetter at det er en godkjent lære- eller opplæringskontrakt.

 

Basistilskudd 2

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb som har fylt 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående skole gir basistilskudd 2. Det blir for tiden utbetalt 5452 kroner per måned for hele læretiden i bedrift.

For kandidater i små og verneverdige fag som er over 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående opplæring utbetales det 8 715.- kroner per måned.

Agder fylkeskommune gir også tilskudd tilsvarende Basis 2 til lærekontrakter i fag hvor opplæringen er 3 år i skole og 1 (eventuelt 1,5) års verdiskaping i bedrift.

Mer informasjon om satser finner du på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Oppdaterte satser i lærlingordningen

 

Kandidater med særskilte behov

Lærebedrifter som har tatt inn, eller vurderer å ta inn lærlinger eller lærekandidater med særskilte behov, kan søke om ekstra tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til opplæring av ungdom med særskilte behov som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet til opplæring i bedrift.

Foreløpige retningslinjer for ordningen (PDF, 175 kB)

Søknadsskjema (PDF, 197 kB)

Rapport fra forrige tildelingsperiode (XLS, 50 kB)

Sluttrapport (XLS, 53 kB)

Informasjon om saksbehandling vedrørende søknader om stimuleringsmidler og ekstra tilskudd til lærlinger / lærekandidater med særskilte behov:

Informasjonsskriv (PDF, 123 kB)

 

Stimuleringsmidler

Det er mulig å søke om stimuleringsmidler som retter seg mot søkere til læreplass med ungdomsrett. Kriteriene er beskrevet i søknadsskjemaet. Nytt skjema med Coronarelaterte tiltak.

Søknad om stimuleringsmidler september 2021 (PDF, 254 kB)

Til toppen