Tilskudd til opplæring i bedrift

Basistilskudd

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Tilskuddet varierer ut fra lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag. Basistilskuddet utbetales en gang per halvår. 

Mer informasjon om satser finner du på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet

 

Kandidater med særskilte behov

Lærebedrifter som har tatt inn, eller vurderer å ta inn lærlinger eller lærekandidater med særskilte behov, kan søke om ekstra tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til å finansiere kostnader knyttet til opplæring av ungdom med særskilte behov som ikke dekkes av det ordinære tilskuddet til opplæring i bedrift. 

Søknadsskjema kandidater med særskilte behov 

Lærlingen/lærekandidaten må samtykke til søknaden.

Samtykkeskjema for lærlinger og lærekandidater 

Rapport fra forrige tildelingsperiode (XLS, 50 kB)

Sluttrapport (XLS, 53 kB)

Stimuleringsmidler

Stimuleringsmidlene retter seg mot søkere til læreplass med rett til videregående opplæring (ungdomsrett). Når det gjelder coronarelaterte tiltak vil vi prioritere de med ungdomsrett.

Søknadene ferdigbehandles etter at det foreligger en godkjent lære-/opplæringskontrakt i de søknadene hvor det er et krav.

Når lærebedriften er medlem i et opplæringskontor vil utbetalingen forgå gjennom opplæringskontoret.

Søknad om stimuleringsmidler

 

Til toppen