Ta kontakt med bedrifter selv

I nasjonalt register for lærebedrifter kan du finne godkjente lærebedrifter.

Nasjonalt register for lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter

Oversikten viser de lærebedriftene som er godkjent i Norge, enten de har lærling eller har hatt lærling nylig. Mange bedrifter annonserer også ledige læreplasser i aviser og på Internett. Du bør følge godt med og søke slike læreplasser. Ta direkte kontakt med bedriften. Annonserte læreplasser kan du søke i og/eller utenfor ditt eget fylke.

Ikke godkjente lærebedrifter

Ta kontakt med bedrifter selv om du ikke finner de i den nasjonale oversikten over godkjente lærebedrifter. Avdeling for fagopplæring i fylkeskommunen kan veilede bedriften om å søke godkjenning.

Dette bør du sjekke før du søker

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, og som regel må du oppfylle de samme kravene for å få læreplass. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke.

Vær tilgjengelig på mobiltelefon!

Formidling til læreplass skjer helt fram til ca. 1. september.
Bedriftene ringer gjerne for å avtale intervju. Vær derfor tilgjengelig på mobiltelefon i hele formidlingsperioden.

Endre opplysninger om deg på VIGO

Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no.
Får du nytt mobilnummer, ny e-postadresse eller ny adresse må du endre opplysningene på VIGO og melde fra til inntakskontoret.
Tenk om bedriften ikke får tak i deg!