Hvordan bli prøvenemndsmedlem

Prøvenemndene har en spennende og ansvarsfull oppgave i å kvalitetssikre sluttkompetansen på en fagarbeider. I Agder fylkeskommune har vi opp mot 600 prøvenemndsmedlemmer fordelt på 80 fag.

Hovedoppnevning

Prøvenemndene blir oppnevnt for fire år. Inneværende periode er fra 01.01.2024 – 31.12.2027.

Det er fylkeskommunen som oppnevner prøvenemndene, men etter forslag fra partene i arbeidslivet (Jf. Opplæringslova §3-49).

Ønsker du å bidra i dette viktige arbeidet, kan du ta kontakt med din organisasjon eller en av disse partene:

Prøvenemnd
Organisasjon Kontaktperson E-post
MEF Julie Rosenlind Falch jrf@mef.no
Spekter Ingrid Gulbrandsen ingrid.gulbrandsen@spekter.no
YS Evelyn Heldal Evelyn.Heldal@kristiansand.kommune.no   
Virke Geir Ausland geir@matogservicefag.no
KS Odd Joar Svensson odd.joar.svensson@ks.no
NHO Anne Klepsland Simonsen anne.klepsland.simonsen@nho.no
LO Dagfinn Homdal Svanøe Dagfinn@lo.no

Hvem kan være med i prøvenemnda?

For å være aktuell til å bli med i prøvenemnd, må du oppfylle disse kriteriene:

  • Ha formell kompetanse i faget. (fagbrev/beslektet fagbrev/ annen relevant utdanning).
  • Ha oppdatert arbeidserfaring i faget og være yrkesaktive i faget på oppnevningstidspunktet.
  • Ha gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter med bedrift, kandidat og øvrige medlemmer i nemnda, som opparbeides gjennom kurs i regi av Fylkeskommunen.
  • Inneha digital kompetanse til å kunne gjennomføre en digital arbeidsflyt med prøver og dokumenter.
  • Forplikte seg til å gjennomføre kurs for prøvenemnder som fylkeskommunen arrangerer.

Hvis du ikke er organisert i noe forbund, tar du kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring.

Kontakt avdeling for fag- og yrkesopplæring