Hvordan bli prøvenemndsmedlem

Prøvenemndene har en spennende og ansvarsfull oppgave i å kvalitetssikre sluttkompetansen på en fagarbeider. I Agder fylkeskommune har vi over 500 prøvenemndsmedlemmer fordelt på 90 fagområder.

Hovedoppnevning

Prøvenemndene blir oppnevnt for fire år. Hovedoppnevningen for denne perioden startet våren 2019 i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal virke i perioden 01.01.2020-31.12.2023. De fleste prøvenemndene er for denne perioden bestemt, men det er alltid noen fag vi har behov for flere medlemmer i, og det vil alltid være noen som søker fritak i løpet av perioden.

Hvem kan være med i prøvenemnda?

For å være aktuell til å bli med i prøvenemnd, må du oppfylle disse kriteriene:

  • Ha formell kompetanse i faget
  • Ha oppdatert arbeidserfaring i faget - må være yrkesaktiv i faget på oppnevningstidspunktet
  • Være ekstern i forhold til skole og bedrift. Ikke være ansatt eller ha styreverv i opplæringskontor/ring knyttet til faget
  • Inneha digital kompetanse
  • Forplikte seg til å delta på fylkeskommunens skolering for å sikre tilfredsstillende vurderingsfaglig kompetanse

Ta kontakt med din organisasjon for å melde din interesse.

Hvis du ikke er organisert i noe forbund, tar du kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring og vil bli kontaktet av en rådgiver i faget. 

Kontakt avdeling for fag- og yrkesopplæring

Til toppen