Hvordan kan jeg bli prøvenemndsmedlem

Prøvenemndene har en spennende og ansvarsfull oppgave i å kvalitetssikre sluttkompetansen på en fagarbeider. I Agder fylkeskommune har vi over 500 prøvenemndsmedlemmer fordelt på 90 fagområder.

Hovedoppnevning
Prøvenemndene blir oppnevnt for fire år. Hovedoppnevningen for denne perioden startet våren 2019 i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal virke fra 01.01.20. De fleste prøvenemndene er for denne perioden bestemt, men det er alltid noen fag vi har behov for flere medlemmer i, og det vil alltid være noen som søker fritak i løpet av perioden.


Hvem kan være med i prøvenemnda
For å være aktuell til å bli med i prøvenemnd, må du oppfylle disse kriteriene:

  • ha formell kompetanse i faget
  • ha oppdatert arbeidserfaring i faget - må være yrkesaktiv i faget på oppnevningstidspunktet
  • være ekstern i forhold til skole og bedrift. Ikke være ansatt eller ha styreverv i opplæringskontor/ring knyttet til faget.
  • inneha digital kompetanse
  • forplikte seg til å delta på fylkeskommunens skolering for å sikre tilfredsstillende vurderingsfaglig kompetanse

Ta kontakt med din organisasjon og meld deretter din interesse her:
søknadskjema

Hvis du ikke er organisert i noe forbund, tar du kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring og vil bli kontaktet av en rådgiver i faget. 

Kontakt oss

Til toppen