Prøvenemndas roller

Prøvenemndene har som hovedoppgave å lage og vurdere fag-, svenne- og kompetanseprøver, men kan også bli brukt som yrkesutvalg.

Vurdering av fag-, svenne- og kompetanseprøver

Arbeidet i prøvenemnda utgjør en viktig del av kvalitetsutviklingen i fag- og yrkesopplæringen.
Dette arbeidet er med å legge premisser for den faglige standarden på norske fagarbeidere.
Prøvenemnda for fag- og svenneprøver blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen (opplæringslova § 4-8), etter forslag fra partene i arbeidslivet.

Prøvenemndsmedlemmene blir oppnevnt for fire år. Hovedoppnevningen for denne perioden var i 2023, og virkeperioden er fra 01.01.2024 til 31.12.2027.

Yrkesutvalg

Prøvenemnda kan bli forespurt av administrasjonen om å komme med innspill ved godkjenning av lærebedrifter. Som yrkesutvalg kjenner prøvenemnda faget og bransjen godt.