Opplæring i kriminalomsorgen

Innsatte i Agder fengsel, som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. Løslatte skal også få mulighet til å fullføre opplæring som de har begynt på under soning. Opplæringen er knyttet til kompetansemål fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, og opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Agder fengsel har tre avdelinger: høysikkerhet for menn i Mandal og Froland, og lavsikkerhet for kvinner på Evje. Mandal videregående skole, Sam Eyde videregående skole og Setesdal videregående skole har ansvar for opplæringen i Agder fengsel. I tillegg til grunnleggende ferdigheter, fellesfagene for yrkesfag og studieforberedende fag, tilbys ulike yrkesfaglige opplæringsprogram.

Kontaktpersoner for opplæring i Agder fengsel

Oppfølgingsklassen

Oppfølgingsklassen i Kristiansand er et tilbud til voksne og voksen ungdom som er, eller nylig har vært, tilknyttet kriminalomsorgen eller friomsorgen. Her gis tett oppfølging av skolefag, og hjelp til å mestre hverdagen. Det legges til rette for individuelle løp innenfor rammen av tilbud som er tilgjengelige, slik at deltakeren skaffer seg yrkes- eller studiekompetanse. Oppstart skjer gjennom hele skoleåret.

Oppfølgingsklassen i Kristiansand er under omorganisering. Tilbudet er derfor ikke definert, men det gis individuelt tilrettelagt undervisning så langt det lar seg gjøre.

Kontaktperson for oppfølgingsklassen