Kontaktinfo opplæring i Agder fengsel

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Arbeidssted Kontakt Telefon E-post
Agder fylkeskommune Valgerd Mørch 924 94 795 valgerd.morch@agder.fk.no
Agder fylkeskommune Marianne Lorentzen 977 44 472 marianne.k.lorentzen@agderfk.no
Mandal videregående skole Trygve Sirnes 916 36 364 trygve.sirnes@mandal.vgs.no
Sam Eyde videregående skole Jan Tjønnvåg 474 53 034 jan.aksel.tjonnvag@sameyde.vgs.no
Setesdal videregående skole Trond Haugom 909 95 292 trond.haugom@setesdal.vgs.no